.
Hồ sơ IR5 - clh - Bảo lãnh cha mẹ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Gởi các anh chị trong diễn đàn
Gởi chị Cochin

Clh chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh cha me. Clh rất mơ hồ ở các bước, mong anh/chị giúp đỡ:

Step1: Nộp I-130 cho riêng bố, me.
Mẹ: I-130 + khai sinh clh + copy quốc tịch
Bố: I-130 + khai sinh clh + copy quốc tịch + hôn thú bố me.

Mục đích nộp I-130 để xác nhận mối quan hệ huyết thống, nếu đơn được chấp nhận sẽ được chuyển sang NCV

Step2: sau khi hồ sơ sang NCV, thì mới bắt đầu điền I-864, đúng không ạ?

Step3, Step 4:?? mù mờ

Clh không biết qui trình các bước. Mong anh/chị gạch đầu dòng các steps giúp clh. Biết được qui trình thì tìm hiểu để điền đơn cũng đơn giản hơn, chờ đợi đỡ hồi hộp hơn.

Chân thành cảm ơn.

613011 top -

Step1: Nộp I-130 cho riêng bố, me.
Mẹ: I-130 + khai sinh clh + copy quốc tịch
Bố: I-130 + khai sinh clh + copy quốc tịch + hôn thú bố me.
Bạn vào thư viện đọc:
2.1.13. Bảo lãnh cha mẹ (IR-5)

Step2: sau khi hồ sơ sang NCV, thì mới bắt đầu điền I-864, đúng không ạ?

Step3, Step 4:?? mù mờ
Bạn đọc Hồ sơ chuẩbi. bên cột trái.

Clh không biết qui trình các bước. Mong anh/chị gạch đầu dòng các steps giúp clh. Biết được qui trình thì tìm hiểu để điền đơn cũng đơn giản hơn, chờ đợi đỡ hồi hộp hơn.
bạn đọc CẨM NANG DIỆN F bên cột trái.

613016 top -
Cảm ơn Cochin đã hướng dẫn cần phải đọc chỗ nào. Sẽ ngâm cứu, và có thắc mắc gì thêm, sẽ xin sự hướng dẫn chi tiết.

613023 top -
Gởi anh chị trong diễn đàn,
Gởi chị Cochin,

clh nộp I 130, đã nhận I-797C, chỉ có 1 dòng thông báo duy nhất
"petition for alien relative has been received by our office for the following beneficiaries and is in process"

Điều này không có nghĩa là hồ sơ của mình được chấp thuận, và clh cũng không biết hồ sơ I 130 mình gởi đã đầy đủ chưa, có thiếu sót gì cần bổ sung không. Có đọc các trường hợp bảo lãnh bố mẹ mà Cochin đã tư vấn, clh đoán giờ mình chỉ biết chờ đợi để hồ sơ được mở và làm các bước kế tiếp, đúng không chị Cochin?

Form I-797C khác với I-797 chỗ nào, nếu chị biết giải thích giùm clh.

Trân trọng cảm ơn.

613137 top -

Điều này không có nghĩa là hồ sơ của mình được chấp thuận, và clh cũng không biết hồ sơ I 130 mình gởi đã đầy đủ chưa, có thiếu sót gì cần bổ sung không. Có đọc các trường hợp bảo lãnh bố mẹ mà Cochin đã tư vấn, clh đoán giờ mình chỉ biết chờ đợi để hồ sơ được mở và làm các bước kế tiếp, đúng không chị Cochin?
Đúng.

Form I-797C khác với I-797 chỗ nào, nếu chị biết giải thích giùm clh.
Bạn vào thư viện đọc:
1.7. I-797 và I-797C

613138 top -
Gởi các anh chị trong VDT
Gởi chị Cochin,

clh mới đọc bài báo trên nytimes về việc TT Trump sẽ bác các đơn bảo lãnh immigration nếu người được bảo lãnh không có bảo hiểm.
Các anh chị có tư vấn gì giúp clh về các hãng bảo hiểm ở VN bán hợp đồng bảo hiểm quốc tế, hoặc có cao kiến gì thì tư vấn giúp clh. HS của bố mẹ mình vẫn đang chờ đợi, nhưng vụ bảo hiểm này là phải tiến hành ngay, nếu không sợ không kip.

Chân thành cảm ơn.

https://www.nytimes.com/2019/10/04/us/i ... -care.html

613660 top -

Hiện tại sắc lệnh hành pháp vừa công bố này không nêu rõ những quy trình thủ tục rõ ràng trong việc làm sao để xác minh di dân có đáp ứng được những yêu cầu này hay không.

613661 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image